Rekabet Kurumu geçen hafta ödeme hizmetlerinde finansal teknolojilere yönelik bir inceleme raporu açıkladı. Benzer raporları daha önce İngiltere, Avustralya, Hollanda, Portekiz gibi ülkelerin rekabet kurumları da açıklamıştı. Hatta İngiltere’deki rapor bankaların ödeme şirketlerine müşteri veri tabanlarını standart yollarla açarak bu işlerin gelişmesinin önünü açmıştı. Bizim raporun da son derece kaliteli…

Siyasi tartışmaların dışında objektif olarak bakalım: Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) son yıllarda Türkiye’de uygulanan en iyi sanayi politikası hamlesidir. Neden olduğunu açıklayayım. Otomotiv, Türkiye’nin en önemli sanayi sektörlerinden. Hem araba hem de parçalarını üretiyoruz. Türkiye Gümrük Birliği’yle orta teknolojili sanayilere terfi ederken hem Avrupalı tedarik zincirlerinin hem de Avrupa…

2021 yılının birleşme ve devralmaları listesi KPMG tarafından açıklandı. Bugün bu listeye bakıp, ekonomideki yeni nesil dönüşüme eski nesil politika tercihleri cevap verebiliyor mu diye tartışacağız. Rapordaki sayılar sevindirici. Trendleri anlamak için işlem sayısı bazında sektörlere bakalım: Yapılan işlemlerin neredeyse tamamı dijital ekonomide. Özellikle e-ticaret, oyun ve fintek. Hani Türkiye’nin…

Yılın son günündeyiz. Gelin gelecek yıla dair tahminlerime bakalım:

  • ABD’de enflasyon %15’i geçecek. Fed şimdiden faiz artırma programını açıklamış olsa bile, elini korkak tutacak. Tedarik zinciri kısıtları ve daha önemlisi iyice artan işgücü kıtlığından oluşan yüksek enflasyon baskısını durduracak kadar faiz artıramayacak. Avrupa Birliği ve Japonya için de benzer bir…

Son üç senedir olduğu gibi bu sene de okuduğum kitapların listesini — yorumlarımla beraber — yayınlıyorum. Geçen sene kitapları 4 kategoriye ayırmıştım. Bu sene “girişimcilik ve inovasyon” kategorisi gündemimden düşmüş. Onun yerine “Beyin & Sanat” diye bir kategori oluşturdum. Burada son zamanlarda merak sardığım nörobilimden, psikedelik maddelere, oradan sanata kadar…

Geçen hafta, Türkiye’nin sayılı kripto varlık yatırımcılarından Demirhan Büyüközcü aradı:

  • Bir grup DAO kurmuş ve Amerikan anayasasının ilk kopyalarından birini blok zinciri üzerinden topladığı parayla satın almaya çalışıyormuş.
  • DAO ne?
  • Decentralized Autonomous Organization (Merkeziyetsiz Otonom Kuruluş)

DAO dediğiniz olay aslında blok zinciri üzerinden birçok akıllı kontratın bir araya getirilmiş hali…

Birleşik Arap Emirlikleri son günlerdeki ziyaretlerle yeniden gündeme geldi. Ben de tesadüfen geçen hafta Dubai’deydim. Düşündüm de 2010’larda İstanbul’un bölgesel ekonomik merkez olmasını konuşuyorduk. Çok uluslu şirketlerin bölgesel merkezleri buraya gelsin diye vergisel avantajlar tanıdık. Dünyanın en çok ülkesinde uçan havayolu şirketi olarak Türk Hava Yolları, İstanbul’u cazip kılar diye…

İhracat denildiğinde aklınıza hala elbise veya araba satmak mı geliyor? Bugün yeni bir ihracat modelinden bahsedeceğim: İş modeli ihracatı. Mesela Banabi’yi kullanıp eve bir şeyler almışsanız fark etmişsinizdir ki bu işin aslı bizim bakkalların “çocukla gönderme” modeli. Bu işi daha önce ABD’de Amazon da Fresh ismiyle denemiş, ancak oradaki maliyet…

Cumhuriyetimizin ilk nesli gerçek bir mucizeye imza atmıştı. Alışkanlığımız hep Türkiye’yi kendi içinde kavrulan, dünyanın kalanından etkilenmeyen bir kapalı kutu olarak düşünmek olduğu için, Cumhuriyetin ilk neslinin performansını da dünyadan kopuk değerlendiriyoruz. Oysa 1920’lerin dünyasını iyi anlarsak, 2020’lerin dünyasında Türkiye’nin nereye gideceğine kafa yürütmemiz de kolay olabilir. Gelin bakalım.

1920’lerin…

Ussal Sahbaz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store