Google Türkiye’den çekilir mi?

Image for post
Image for post

Google, Türkiye’deki telefonlarda Android işletim sisteminin kullanımını Rekabet Kurulu’nun ihlal kararına nasıl uyum sağlayacağı konusunda anlaşamadığı için durdurmaya karar vermiş.

Dünyada satılan telefonların yüzde 85’i Google’ın ürettiği Android işletim sistemi ile çalışıyor. Android ücretsiz. Peki Google bu işten nasıl para kazanıyor? Diğer ürünlerini Android’in içinde kolay erişilir hale getirerek. Mesela telefonlarda arama motorunu açtığınız zaman otomatik olarak Google çıkıyor. Bu o kadar değerli bir özellik ki, Google geçen sene iPhone’larda da otomatik çıkan arama motoru olabilmek için Apple’a 12 milyar dolar ödemiş.

Image for post
Image for post
Rus rekabet otoritesi kararı olmasa arama motoru pazarında Google tekelleşecekti

En son ne zaman telefonunda Google dışında arama yapan birini gördünüz? Rusya’da yaşasaydınız, tanıdıklarınızın yarısından fazlası aradığını Yandex’te buluyor olacaktı. Peki neden Rusya’da Yandex var da Türkiye’de başka arama motoru yok? Rusya’da 2013’te Android’in cep telefonları içindeki pazar payı yüzde 80’e varmıştı. Google da, otomatik arama motoru olduğu için pazar payını 2013’te yüzde 30’lardan 2016’da yüzde 50’lere çıkardı. Gidişat Yandex’in pazarın dışına itilmesi yönündeydi ki Rusya Rekabet Kurumu Google’ın rekabeti ihlal ettiğine karar verdi. Google, Ruslarla Android ekranlarında Google veya Yandex seçme hakkı vermek üzerine anlaştı. Benzer bir anlaşma 2018’de Avrupa Birliği ile de yapıldı.

Image for post
Image for post
Rus rekabet otoritesi kararıyla Google’ın tekelleşme trendi durdu

Android işletim sistemindeki rekabet problemleri, global teknoloji şirketleri ile egemen devletlerin zıt düştüğü konulara küçük bir örnek. Apple 2015’te ABD’de, bizim Reina saldırısı gibi, gece kulübü basıp içindekileri uzun namlulu silahlarla öldüren teröristlerin cep telefonlarının şifresini polise vermeyi reddetmişti. Facebook, geçtiğimiz günlerde birçok ülkenin kanunlarına aykırı olarak yalan haber içeren siyasi reklamları yayınlamaya devam edeceğini açıkladı. Bu şirketlerin hepsi yerel değil global kullanıcı kitlelerine hizmet veriyor. Bu nedenle global kuralları, egemen devletlerden bağımsız olarak kendileri koymayı doğal karşılıyor. Verilen hizmet de — Android örneğinde olduğu gibi — ücretsiz olduğu için işine gelmeyen ülkeler kendi vatandaşlarını bu hizmetlerden mağdur edebilir diyor.

Önümüzdeki yıllarda, global dijital şirketler ile egemen devletler arasında birçok tartışma göreceğiz. Türkiye de bundan nasibini alacak. Google 2010’da Çin’den çıkmıştı. Ama dünyada satılan cep telefonlarının yüzde 65’i Çinli markaların. Hepsi de Android kullanıyor. Google 2016’da Rusya ile anlaşamayıp bu pazardan çekilseydi, Rus cep telefonu kullanıcıları Yandex ile hayatlarına devam edebilirlerdi. Aynı durum Türkiye için geçerli değil. Demek ki, global dijital şirketlerle pazarlık yaparken sadece Rekabet Kurulu kararları yeterli olmuyor. Anlaşılan Google da bu durumun farkında.

Bu yazı 20 Aralık 2019'da Dünya Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

Rusya’daki rekabet hukuku dosyasının detayları için Matt Stoler’ın BİG bloguna bakabilirsiniz.

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store